MEEST GESTELDE VRAGEN

over non-dualiteit

1. Dat ‘Bewustzijn’ waar ze het in de Indiase tradities over hebben, ontstaat dat niet in het brein? 

 

Met het woord 'Bewustzijn' wordt niet de hersenfunctie bedoeld. In de oude Indiase traditie gebruikte ze dit woord al heel lang als verwijzing naar de allesomvattende energie die ons allemaal verbindt. Je kunt het noemen zoals je wilt: energieveld, het leven, God, Allah, Brahman, de Stilte, het Ware Zelf, Onmiddelijkheid, de Bron, Akasha et cetera. Het gaat uiteindelijk niet om het begrip, maar wat er mee wordt bedoeld. Van ons hoef je niet teveel waarden te hechten aan namen en concepten.

2. Zijn dieren en baby’s al in deze ‘staat van bewustzijn’? 

 

Wij hebben het niet graag over stadia’s. We zijn allemaal gelijk, dus waarom zouden we met elkaar gaan concurreren over spirituele levels en hiërarchieën. Wat we wel kunnen waarnemen is dat dieren en baby’s zich niet identificeren met hun gedachten en lichaam. In werkelijkheid is er alleen maar energie, dus vanuit de basis gezien kan niemand 'verder' zijn dan de ander.

3. Zijn bovennatuurlijke krachten een teken van realisatie? 

 

Wij geloven niet in sprookjes. Vroeger werd zelfrealisatie gekoppeld met het kunnen veranderen van materie. 'Verlichte wezens' zouden kunnen toveren en vliegen. Dit werd in dezelfde tijd populair toen wij in het westen vrouwen massaal op de brandstapel gooide vanwege hekserij. 

Volgens ons zijn deze vragen niet meer van deze tijd en kunnen we ons beter focussen op het alledaagse. Hier moeten we het uiteindelijk mee doen.

4. Zijn er methodes die tot zelfrealisatie leiden? 

 

Het slinkse aan methodieken is dat je hierdoor het idee krijgt dat ‘je’ iets kan doen om jezelf te 'realiseren'. Dit is een automatisch proces dat spontaan ontstaat en vooral niet geforceerd kan worden. Er zijn wél duizenden mogelijkheden of activiteiten waardoor velen het ineens hebben 'gezien'. 

5. Zijn er technieken die me ‘dichterbij’ realisatie brengen? 

 

Er zijn veel mogelijkheden. Het bezoeken van lezingen, mediteren, yoga en 'opgaan in iets wat je leuk vind' zijn hier voorbeelden van. Het ligt volledig aan de omstandigheden die zich voordoen. Realisatie is géén keuze. 

6. Zijn traditionele religies een belemmering?

In essentie verwijzen alle religieuze stromingen naar ons gedeelde pad. Het vervelende is dat veel gelovige de boodschap conservatief en dogmatisch uitleggen. In principe nodigt elke geloofsovertuiging je uit om 'buiten de concepten' te kijken. In het rijk zonder woorden ligt onze ware aard verscholen.

7. Boeddhistische leraren spreken over Leegte. In Advaita (non-dualisme) spreekt men over Bewustzijn. Is er verschil tussen die twee? 

Het zijn verschillende woorden die hetzelfde aanduiden. Het zijn synoniemen. 

8. Kunnen dualisten verlicht worden? 

 

Iedere verschijning is dualistisch, maar deelt dezelfde non-duale kern. Dat is wat we zijn. Die bron kan niet verlicht worden, want alles verschijnt erin.

9. Kan iemand die verlicht (realiseert) is nog steeds anderen pijn doen. 

Volgens de oude traditie zijn 'gerealiseerde mensen' halve goden. Ze lijden niet meer, ze kunnen objecten met gedachten verplaatsen en bezitten een bovennatuurlijk uiterlijk. Omdat wij zoveel mogelijk proberen te praten vanuit ervaring moeten wij helaas mededelen dat wij nog nooit zo'n dergelijk wezen hebben ontmoet.  

10. Kan deze kennis worden overgedragen naar anderen? 

 

Onderricht in Vedische kennis wordt al meer dan tweeduizend jaar lang gedaan. Dit hoort bij de Indiase traditie. De manier hierop gaat met zijn tijd mee. De boodschap is tijdloos.

11. Heb ik een vrije wil? 

Het leven is één groot samenhangend geheel van gebeurtenissen. De verschijningen ín het leven zijn volledig onderheven aan de natuurwetten. Wij denken dat we de touwtjes in handen hebben, maar als hier kritisch naar gekeken wordt kan deze veronderstelling oplossen. 

We zijn niet onze persoonlijkheid. Wíe of wat heeft een wil?

Onbevangen ervaren we de veelzijdigheid van ons zogenoemde bestaan. We nemen onze realiteit waar als het enige betrouwbare referentiekader. We vertrouwen hier blindelings op. Maar is het waar? 

12. Moet ik Sanskriet, Pali of Hebreeuws leren om ‘mezelf’ te leren kennen? 

 

Vroeger was dit een vereiste, omdat alle filosofische en spirituele teksten in deze talen waren geschreven. Uiteindelijk hoef je niets te leren of te kennen wat om erachter te komen wat jezelf bent. 

13. Heb ik een levende goeroe nodig? 

 

Iedereen bewandeld zijn eigen pad. Je kan meerdere 'wegwijzers' tegenkomen om je een duw in de goede richting te geven. Niets is zeker.

14. Spreek ik non-dualiteit tegen als ik bid? 

 

Non-dualiteit verwijst naar de essentie van het leven. Je kunt het leven niet tegenspreken. Je bent zelf dat leven. Het leven oordeelt niet. 

Je kunt jezelf wel de vraag stellen: "Wie of wat -buiten jezelf- hoort jouw gebeden aan?" 

15. Kan iemand die verlicht is emoties voelen? 

 

Emoties horen bij het ervaren van onze duale wereld. Niemand kan hieraan ontsnappen. Het maakt niet uit hoeveel kennis je hebt.

16. Bewijzen herinneringen dat de wereld en ik hebben bestaan? 

 

Herinneren zijn duaal en subjectief van aard. Ze kunnen ons veel vertellen en helpen ons te functioneren, maar zeggen over de Werkelijkheid niets. 

Laat de ervaring spreken en voel wat er te voelen valt. Deze vragen zijn alleen interessant voor onze denkgeest (ego). 

17. Er bestaan objecten buiten mij. Is het feit dat we dezelfde boom zien een bewijs hiervoor? 

 

We ervaren een duale wereld. Dit wil zeggen dat wij objecten buiten ons kunnen zien. De Waarnemer en hetgeen wat waargenomen wordt zijn in essentie onafscheidelijk. Dit is niet waar te nemen. Dit is alleen te kennen. Dit 'kennen' heeft geen aardse kennis nodig. Het heeft alleen herkenning nodig. 

18. Hoe betrap ik mijn geest erop wanneer het bezig is met dualiteit?

Je kan de geest onmogelijk niet-betrappen. De dualiteit vindt continue plaats in dit moment. Het kan worden opgemerkt, maar niet gestopt.

Je geest kan niets anders dan zich bezig houden met duale concepten. 

19. Hoe kan ik de Eenheid – die ik ben – ervaren?

Alles wat je ervaart is óók deel van die Eenheid. Je kunt er niet aan ontsnappen. Je bent het. 

Op persoonlijk niveau kun je niet alles in één keer ervaren.

Daarom is er dualiteit. Alles op zijn manier.

20. Hoe kom ik voorbij het intellectuele?

Alleen de ervaring gaat voorbij aan denken. Nadenken over 'iets voorbij het intellectuele' kun je alleen doen met dát intellectuele.

21. Hoe kan ik mijn eigen afwezigheid realiseren?

Je eigen afwezigheid is de essentie van advaita vedãnta, de traditie die ons inspireert dit te doen. Het begint met eerlijkheid en kennis. Hierna ga jij je afvragen of er een 'jij' nodig is om een ervaring tot stand te brengen.

Je gaat ervaren. Je loopt vervolgens verder over het pad van verdieping.

Er komt geen einde aan. Loop je mee?

22. Hoe kan ik het lijden stoppen?

Je kan onderzoeken waar het lijden vandaan komt. Dit kan voor een hoop opheldering zorgen. Het lijden wordt lichter.

Het verdwijnt wanneer het oprecht wordt doorleeft en de ruimte krijgt. Lijden hoort bij het leven. En... jij bent dát leven.

©  No Copyright | Niets Te Verliezen | Je ware natuur ontdekken is gemeengoed.